2015-09-28

Flis

  • Flis levererat i HAKABs containrar genom vårt samarbete med Helleberga Åkeri och Lantbruk

Vi säljer stamvedsflis samt grotflis från våra terminaler. Materialet som flisas har legat och torkat en minimitid på ett år men oftast längre än så, under den tiden har materialet varit täckt.

På så vis levererar vi på Hakab Lämneå en produkt som på denna marknad är i den torraste klassen. Leveranserna sker med hjälp av Helleberga åkeri hela vägen från vår terminal till er önskade plats. Flisen transporteras i våra egna containrar som har kapell samt endast används till transport av flis.

Det finns många olika storlekar av flis, vi hjälper dig att hitta rätt i vad just ni behöver till era behov!
Dom storlekar vi har flis i är 30, 40 ,60, 80 och 100.